Privacyverklaring

Leybaert BVBA hecht veel belang aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Je persoonsgegevens, gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, worden uitsluitend verwerkt in het kader van haar activiteiten.

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die je zelf hebt verstrekt Leybaert BVBA in het kader van een overeenkomst
 • Informatie voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst
 • Informatie die wij mogen ontvangen door communicatie die je tot ons hebt gericht
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen.
 • Informatie om anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Leybaert BVBA zijn noodzakelijk:

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten,
 • om je te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van jouw vragen via onze website of per telefoon
 • om je, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt via het formulier in de webshop of via bijkomende communicatie.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Leybaert BVBA.

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Jouw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Leybaert BVBA. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Recht op inzage, correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens: je kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Je krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.
 • Recht om vergeten te worden: je behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan je het recht bekomen jouw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je beschikt over het recht op verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om jouw recht te kunnen uitoefenen, dien je je schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@bvbaleybaert.be.